Yrkeshögskoleutbildningar berättigar till CSN studielån och bidrag

Hur du ska få ihop din ekonomi under tiden du studerar är en viktig del när du planerar dina studier och Yrkeshögskoleutbildningar är studiemedelsberättigade via CSN.

Studiemedel

Från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Den övre åldersgränsen är 54 år, med vissa undantag.

Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Från och med det år du fyller 25 år kan du även få ett högre bidrag för studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan beviljas studiemedel för en studieomfattning på 50, 75 eller 100 procent. Ansökan om studiemedel görs hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Tänk på att du som studerande måste uppfylla kraven för studieresultat för att behålla ditt studiestöd.

För att räkna ut antal yh-poäng är det 5 yh poäng x antal veckor.

Yh-poäng

Om du har ej avslutade studier från Högskola, Universitet eller annan Yrkeshögskoleutbildning, innan du påbörjar någon av våra utbildningar, blir ditt CSN bidrag/lån fördröjt. Högskolepoäng räknas om med 1,5 för att få fram hur många veckor heltidsstudier det motsvarar i Yh poäng. 

Till exempel: Du har 10,5 högskolepoäng som du inte har uppnått. 10,5/1,5 = 7. Du ska läsa 7 veckor heltid på utbildningen innan skolan kan lämna ett intyg till CSN.

 

Utbildning CSN period
Byggprojektör CAD/BIM, start 2015

2015-09-07 - 2016-06-12

2016-08-22 - 2017-05-26

Automation & Robotingenjör, start 2016

2016-09-05 - 2017-06-09

2017-08-21 - 2018-05-25

Byggprojektör CAD/BIM, start 2016 

2016-09-12 - 2017-06-09

2017-08-21 - 2018-06-01

CAD-konstruktör inom mekanik, start 2016 

2016-09-05 - 2017-06-02

2017-08-21 - 2018-06-01

Anläggningsprojektör CAD/BIM, start 2017  

2017-09-11 - 2018-06-22, 205 yhp

2018-08-20 - 2019-06-21, 220 yhp

Automation & Robotingenjör, start 2017

2017-09-04 - 2018-06-08, 200 yhp

2018-08-20 - 2019-05-24, 200 yhp

Byggprojektör CAD/BIM, start 2017

2017-09-11 - 2018-06-08, 195 yhp

2018-08-20 - 2019-05-31, 205 yhp

CAD-konstruktör produktutv./Mekanik

2017-09-04 - 2018-06-01, 195 yhp

2018-08-20 - 2019-05-31, 205 yhp

CAD-konstruktör produktutv./Plast

2017-09-04 - 2018-06-01, 195 yhp

2018-08-20 - 2019-05-31, 205 yhp

Kvalitetssäkrare och testare inom IT

2017-09-04 - 2018-06-08, 200 yhp

2018-08-20 - 2019-05-24, 200 yhp

Process Plant Designer

2017-09-11 - 2018-06-15, 200 yhp

2018-08-20 - 2019-05-24, 200 yhp

Redovisningskonsult

2017-09-04 - 2018-06-08, 200 yhp

2018-08-20 - 2019-05-24, 200 yhp

 Kontakta gärna

Kiki Rosén
samordnare / utbildningsledare
0300-83 44 15 
kiki.rosen@kungsbacka.se