Anläggningsprojektör CAD/BIM

Samarbetspartners 2017: Hål i Betong, Norconsult, Reinertsen, Serneke, Sitech, Sparrman & Nätt Bygger, Sweco Civil, Tyréns, Veidekke, Vianova, ÅF.

Heltidsstudier 2 år

425 Yh-poäng

STARTAR EJ

Yrkesroll

Efter utbildningen kan du arbeta som anläggningsprojektör BIM/CAD, BIM-koordinator, VDC-specialist, Virtual Design and Construction, modellsamordnare BIM/CAD eller CAD-konstruktör.

Vill du utreda och projektera alltifrån nya stadsdelar och kommunikationsleder till bostäder, cykelvägar och grönytor? Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en teknisk revolution som har förändrat byggindustrin de senaste åren och fortsätter att driva branschens utveckling i snabb takt. Med hjälp av BIM går det att skapa en digital modell som innehåller all relevant information i ett byggprojekt. Den tredimensionella modellen låter dig visualisera design och funktionalitet, förutsäga kostnader, undvika kollisioner och analysera klimat och prestanda. Allt innan första spadtaget är taget.

Stark efterfrågan i Göteborg och Västsverige!

Det är stark efterfrågan på anläggningsprojektörer med kunskaper i CAD/BIM i hela Sverige och särskilt påtagligt är det i Västsverige med Göteborg som huvudort. Den nya tekniken i BIM är en revolution som har förändrat byggindustrin de senaste åren och fortsätter att driva branschens utveckling i snabb takt. 

Nära verkligheten

I utbildningen ingår 24 veckors företagsförlagd praktik, LIA. Här fördjupar och utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du skapar kontakter och lär känna branschen. 

Behörighet och Särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, samt lägst betyg G / E eller motsvarande kunskaper i följande kurser:

Svenska B / Svenska 2
Engelska A / Engelska 5 
Matematik B / Matematik 2 a, b eller c
CAD A / CAD 1*

* Du som saknar särskilda förkunskaper i CAD A / CAD 1, har möjlighet att inför utbildningsstart anmäla dig till en preparandkurs på distans, motsvarande kunskapsmoment inom CAD A / CAD 1. Kursen, som kostar 500 kronor, ger dig inte betyg i ämnet men kan ge dig möjlighet att bedömas som behörig till YH Kungsbackas utbildningar med detta förkunskapskrav. Kontakta oss för mer information och anmälan. 

”20-procentsregeln" (3 kap 4 §) i förordningen om yrkeshögskolan är en möjlighet att som anordnare anta en sökande som:

  • inte uppfyller behörighetskraven (3 kap 1 §),
  • har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska och inte har de kunskaper i svenska som behövs (3 kap 2 §) och/eller
  • inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven (3 kap 3 §)

Det som ska bedömas enligt ”20-procentsregeln” är om den sökande kan tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. En sökande som förklaras behörig enligt denna regel ska sedan delta i urvalsprocessen som alla andra behöriga sökande.

Kontakta gärna