Automation och Robotingenjör

Samarbetspartners 2017: ABB AB, Elektroautomatik AB, ÅF Consult AB, AH Automatik AB, FlexLink AB, Drones Networking AB, Stjernberg Automation AB, Axson Teknik AB, Högskolan Halmstad, SUM Teknik AB.

Heltidsstudier 2 år
400 Yh-poäng
Öppen för sena ansökningar!
Nästa utbildningsstart september 2017 

Till webbansökan

En starkt efterfrågad kompetens! Är du intresserad av teknik, är lösningsfokuserad och trivs att arbeta både i team och självständigt? En automationsingenjör kan ansvara för framtagning av nya tekniska lösningar och utvecklingsarbete i ett projekt.

Yrkesroll

En automations- och robotingenjör arbetar med installation, driftsättning av automatiserade anläggningar och även med programmering av datorstyrda system i produktionen. 

Efterfrågan

Arbetsmarknadens efterfråga på ovanstående kompetens är idag mycket stor och kommer att öka ytterligare inom de närmsta åren. 

Nära verkligheten

I utbildningen ingår 22 veckors företagsförlagd praktik, LIA. Här fördjupar och utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du skapar kontakter och lär känna branschen. 

Behörighet och Särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, samt lägst betyg G / E eller motsvarande kunskaper i följande kurser:

Svenska B / Svenska 2
Engelska A / Engelska 5
Matematik A / Matematik 1
Ellära A / Praktisk Ellära

”20-procentsregeln" (3 kap 4 §) i förordningen om yrkeshögskolan är en möjlighet att som anordnare anta en sökande som:

  • inte uppfyller behörighetskraven (3 kap 1 §),
  • har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska och inte har de kunskaper i svenska som behövs (3 kap 2 §) och/eller
  • inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven (3 kap 3 §)

Det som ska bedömas enligt ”20-procentsregeln” är om den sökande kan tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. En sökande som förklaras behörig enligt denna regel ska sedan delta i urvalsprocessen som alla andra behöriga sökande.

Kontakta gärna

Kiki Rosén
samordnare / utbildningsledare
0300-83 44 15 
kiki.rosen@kungsbacka.se