CAD-konstruktör produktutveckling/Plast

Samarbetspartners 2017: Alten, Conmore Ingenjörsbyrå, Delphi Automative Sweden AB, Engineering Partner AB, ESSIQ, FlexQube, Polymercentrum Sverige, Semcon, Veprox, Volvo Trucks, ÅF.

Heltidsstudier 2 år
400 Yh-poäng
Öppen för sena ansökningar!

 
Nästa utbildningsstart september 2017

Till webbansökan

Vill du produktutveckla teknikbranschen? Formgivare har använt sig av plast exempelvis för att göra effektivare bilar i flera år. Plast är populärt eftersom materialet kan formas nästan hur som helst, förbättra säkerheten och bekvämligheten, dessutom är den enkel och kostnadseffektiv att bearbeta.

Yrkesroll

CAD-konstruktör inom plastkonstruktion arbetar främst med produktutveckling på teknikkonsultföretag inom verkstads- och fordonsindustrin och en CAD konstruktör har en mycket central roll i produktutvecklingsfasen. Andra arbeten är exempelvis maskiningenjör, maskintekniker, konstruktör - mekanik.

Efterfrågan

I och med att plaster finns i tusentals olika varianter i produktionen inom bland annat förpackning-, elkraft-, fordonsindustrin och medicinsk teknik är behovet stort på rätt arbetskraft. 

Nära verkligheten

I utbildningen ingår 24 veckors företagsförlagd praktik, LIA. Här fördjupar och utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du skapar kontakter och lär känna branschen. 

Behörighet och Särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, samt lägst betyg G / E eller motsvarande kunskaper i följande kurser:

Svenska B / Svenska 2
Engelska B / Engelska 6
Matematik C / Matematik 3
CAD A / CAD 1*

* Du som saknar särskilda förkunskaper i CAD A / CAD 1, har möjlighet att inför utbildningsstart anmäla dig till en preparandkurs på distans, motsvarande kunskapsmoment inom CAD A / CAD 1. Kursen, som kostar 500 kronor, ger dig inte betyg i ämnet men kan ge dig möjlighet att bedömas som behörig till YH Kungsbackas utbildningar med detta förkunskapskrav. Kontakta oss för mer information och anmälan. (se kontaktuppgifter nedan)

”20-procentsregeln" (3 kap 4 §) i förordningen om yrkeshögskolan är en möjlighet att som anordnare anta en sökande som:

  • inte uppfyller behörighetskraven (3 kap 1 §),
  • har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska och inte har de kunskaper i svenska som behövs (3 kap 2 §) och/eller
  • inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven (3 kap 3 §)

Det som ska bedömas enligt ”20-procentsregeln” är om den sökande kan tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. En sökande som förklaras behörig enligt denna regel ska sedan delta i urvalsprocessen som alla andra behöriga sökande.

 

 


Kontakta gärna

Lars-Ivar Fredberg
utbildningsledare
0300-83 44 83
lars-ivar.fredberg@kungsbacka.se