Process Plant Designer

Samarbetspartners 2017: Conmore Ingenjörsbyrå, Cowi, Engineering Partner, Processing, Semcon, Sweco Industry, Veprox, ÅF Industry.

Heltidsstudier 2 år
400 Yh-poäng

STARTAR EJ


 

Vill du designa i 3Dmiljö? Vill du konstruera och designa framtidens processanläggningar? Behoven att bygga nya, moderna anläggningar och system för kemisk-, offshore-, energi-, livsmedel- och pappersindustrin bara växer i världen.

Yrkesroll

Utbildningen kan leda till arbete som CAD-konstruktör inom Rörkonstruktion, Konstruktör inom bygg och anläggning, CAD-ritare inom bygg och anläggning, VVS-konstruktör eller VVS-ritare.

Efterfrågan

Det råder stor brist på välutbildad arbetskraft med kompetens inom 3D-konstruktion både inom Sverige och internationellt. 

Nära verkligheten

I utbildningen ingår 21 veckors företagsförlagd praktik, LIA. Här fördjupar och utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du skapar kontakter och lär känna branschen. 

Behörighet och Särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, samt lägst betyg G / E eller motsvarande kunskaper i följande kurser:

Svenska B / Svenska 2
Engelska B / Engelska 6
Matematik C / Matematik 3
CAD A / CAD 1*

* Du som saknar särskilda förkunskaper i CAD A / CAD 1, har möjlighet att inför utbildningsstart anmäla dig till en preparandkurs på distans, motsvarande kunskapsmoment inom CAD A / CAD 1. Kursen, som kostar 500 kronor, ger dig inte betyg i ämnet men kan ge dig möjlighet att bedömas som behörig till YH Kungsbackas utbildningar med detta förkunskapskrav. Kontakta oss för mer information och anmälan. (se kontaktuppgifter nedan)

 

”20-procentsregeln" (3 kap 4 §) i förordningen om yrkeshögskolan är en möjlighet att som anordnare anta en sökande som:

  • inte uppfyller behörighetskraven (3 kap 1 §),
  • har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska och inte har de kunskaper i svenska som behövs (3 kap 2 §) och/eller
  • inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven (3 kap 3 §)

Det som ska bedömas enligt ”20-procentsregeln” är om den sökande kan tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. En sökande som förklaras behörig enligt denna regel ska sedan delta i urvalsprocessen som alla andra behöriga sökande.

 

 


Kontakta gärna

Lars-Ivar Fredberg
utbildningsledare
0300-83 44 83
lars-ivar.fredberg@kungsbacka.se