Kvalitetssäkrare och testare inom IT

Samarbetspartners 2017: Antura, Bombardier, CGI, Chalmers IT-service, DFind IT, Evry, Extenda, Inceptive, Kollmorgen, Schenker, SQS, Sogeti, Webbhuset.

Heltidsstudier 1,5 år
300 Yh-poäng

STARTAR EJ

Spetskompetens inom mjukvarutestning och kvalitetssäkring!
Programvaror finns idag i nästan alla tekniska produkter - från stora maskiner i industrin till små hushållsapparater i ditt hem. Gillar du att testa, hitta och lösa fel, välj utbildningen Kvalitetssäkrare och testare inom IT!

Yrkesroll

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som kvalitetssäkrare av IT-system, funktionstestare, testspecialist eller mjukvarutestare. 

Efterfrågan. 

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen som anser att behovet av IT-stöd kommer att öka i framtiden. Det är stor efterfrågan på kompetensen inom bland annat konsultföretag och offentlig verksamhet. 

Nära verkligheten

I utbildningen ingår 12 veckors företagsförlagd praktik, LIA. Här fördjupar och utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du skapar kontakter och lär känna branschen. 

Behörighet och Särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, samt lägst betyg G / E eller motsvarande kunskaper i följande kurser:

Svenska B / Svenska 2
Engelska A / Engelska 5
Matematik B / Matematik 2
Programmering A / Programmering 1 *

Samt minst 12 månaders arbetslivserfarenhet inom programmering, systemutveckling eller motsvarande styrkt med intyg.

* Du som saknar särskilda förkunskaper i Programmering A / Programmering 1, har möjlighet att inför utbildningsstart anmäla dig till en preparandkurs på distans, motsvarande kunskapsmoment inom Programmering A / Programmering 1. Kursen, som kostar 500 kronor, ger dig inte betyg i ämnet men kan ge dig möjlighet att bedömas som behörig till YH Kungsbackas utbildningar med detta förkunskapskrav. Vi jobbar på möjligheten att från 4 april kunna erbjuda preparandkurs i programmering. Kontakta oss för mer information och anmälan. (se kontaktuppgifter nedan)

”20-procentsregeln" (3 kap 4 §) i förordningen om yrkeshögskolan är en möjlighet att som anordnare anta en sökande som:

  • inte uppfyller behörighetskraven (3 kap 1 §),
  • har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska och inte har de kunskaper i svenska som behövs (3 kap 2 §) och/eller
  • inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven (3 kap 3 §)

Det som ska bedömas enligt ”20-procentsregeln” är om den sökande kan tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. En sökande som förklaras behörig enligt denna regel ska sedan delta i urvalsprocessen som alla andra behöriga sökande.

Kontakta gärna