CAD-konstruktör produktutveckling/Mekanik

Samarbetspartners 2017: Essiq, Polymercentrum Sverige, Delphi, Semcon, Volvo Trucks, Pritec, ÅF, Alten, Volvo Car Corporation, Chalmers tekniska högskola, Conmore, FlexQube, Engineering Partner.

Heltidsstudier 2 år

400 Yh-poäng

 

Är du intresserad av produktutveckling inom teknik- och tillverkningsområdet? Utbilda dig till CAD-konstruktör! Du får kompetens som efterfrågas av Sveriges ledande teknikföretag.  Utbildningen leder till kvalificerad yrkesexamen.

Yrkesroll

Utbildningen riktar sig till dig som tycker om problemlösning och vill arbeta med produktutveckling i 3-dimensionell datormiljö. Tyngdpunkten ligger på användandet av avancerade CAD-system men du får också en grundläggande förståelse för konstruktionsteknik och design. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som CAD-konstruktör, CAD-ritare, produktutvecklare eller projektledare inom teknik- och tillverkningsområdet.

Efterfrågan

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen som ser ett stort kommande behov av CAD-konstruktörer. Flertalet av våra studerande har fått anställning som CAD-konstruktörer på teknikkonsultbolag, till exempel ÅF, Semcon och Alten. Kvinnliga CAD-konstruktörer är speciellt eftertraktade av branschen.

Nära verkligheten

 Utbildningen varvar teori och praktik genom att en tredjedel av utbildningstiden är ute i arbetslivet. De CAD-system som vi och företag i vår omgivning arbetar med är CATIA V5, Creo och Inventor.

Behörighet och Särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, samt lägst betyg G / E eller motsvarande kunskaper i följande kurser:

Svenska B / Svenska 2
Engelska B / Engelska 6
Matematik C / Matematik 3
CAD A / CAD 1*

* Gäller enbart inkomna ansökningar senast sista ansökningsdatum 170531. Du som saknar särskilda förkunskaper i CAD A / CAD 1, har möjlighet att inför utbildningsstart anmäla dig till en preparandkurs på distans, motsvarande kunskapsmoment inom CAD A / CAD 1. Kursen, som kostar 500 kronor, ger dig inte betyg i ämnet men kan ge dig möjlighet att bedömas som behörig till YH Kungsbackas utbildningar med detta förkunskapskrav. Kontakta oss för mer information och anmälan. (se kontaktuppgifter nedan)

 

”20-procentsregeln" (3 kap 4 §) i förordningen om yrkeshögskolan är en möjlighet att som anordnare anta en sökande som:

  • inte uppfyller behörighetskraven (3 kap 1 §),
  • har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska och inte har de kunskaper i svenska som behövs (3 kap 2 §) och/eller
  • inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven (3 kap 3 §)

Det som ska bedömas enligt ”20-procentsregeln” är om den sökande kan tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. En sökande som förklaras behörig enligt denna regel ska sedan delta i urvalsprocessen som alla andra behöriga sökande.

 


 


Kontakta gärna

Lars-Ivar Fredberg
utbildningsledare
0300-83 44 83
lars-ivar.fredberg@kungsbacka.se