Lärande i arbete - LIA

Samtliga studerande på Yrkeshögskolan Kungsbacka har praktik under utbildningen. Denna kurs heter Lärande i Arbete (LIA). Den är uppdelad i två eller tre perioder och är 8-13 veckor långa.

Teori + praktik = jobb

Yrkeshögskolan Kungsbacka bedriver skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna varvar teori och praktik ute på en arbetsplats. Föredelarna med LIA är att de studerande får arbetslivserfarenhet under studietiden och vet vad yrket innebär när de är färdiga med utbildningen. Dessutom kan många LIA -platser leda till en arbetsmöjlighet efter avslutade studier.

Om du vill ta emot en studerande inför LIA, ta kontakt med någon av våra utbildningsledare, se nedan.

För att ta emot studerande på LIA bör man ha tagit del av vår Handledarutbildning. Under LIA-perioden har utbildningsledaren kontakt med handledarna och gör besök ute på arbetsplatserna.

Kontakta gärna

Kontakta gärna