Yrkeshögskolan Kungsbacka och samarbete med näringslivet

Yh är en unik utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv. Beroende på arbetslivets behov i regionen skriver vi ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan som en gång per år beviljar ett visst antal utbildningar.

 Varje utbildning har en unik ledningsgrupp där näringslivet är i majoritet. Flera av dessa företag är involverade i LIA-perioderna (Lärande i arbete) och tar emot studerande.
Ledningsgrupperna för utbildningarna träffas 3-4 gånger per år. Genom att sitta med i en ledningsgrupp kan företagen påverka och utforma utbildningarnas innehåll för att de ska matcha efterfrågan på arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknadsdag

 En gång om året ordnas en Arbetsmarknadsdag för våra studerande och företag inom ledningsgrupperna samt andra företag i branscherna. Vårt syfte med evenemanget är att låta företagen få information om Yrkeshögskolan Kungsbacka och våra utbildningar samt skapa en möjlighet för våra studerande att ordna LIA eller andra arbetstillfällen.

Yrkeshögskolan som rekryteringsbas

Myndigheten för yrkeshögskolan har gjort informationsfilmer bland annat om hur du som företagare kan lyckas med rekrytering och hitta rätt kompetens. 

För att se fler filmer från myndigheten klicka här!