Yrkeshögskolan Kungsbacka- ditt personliga alternativ

Vi är stolta över vår skola, där vi arbetar aktivt för att ni alla ska få en individuellt anpassad LIA som leder till jobb vid examen. Med central placering mellan flera expansiva regioner, är det lätt för våra studerande att samverka med företag både i Halland och Göteborg.

Våra tekniska utbildningar har plats för 24 studerande och Redovisningskonsult har 30 utbildningsplatser. Detta gör att lärarna har möjlighet att hjälpa var och en, samtidigt som utbildningsledarna har möjlighet att lära känna alla som studerar hos oss, vilket i förlängningen gör processen med att hitta LIA-praktik så mycket enklare. 

Vår idé är att erbjuda effektiv och professionell utbildning av hög kvalitet som motsvarar såväl individens önskemål som samhällets och arbetslivets behov. Vi anordnar regelbundna studiebesök på företag både i Halland och i Göteborg, och sätter stort fokus på nätverkande.