Sociala medier

För att nå ut till företag och kommande studerande finns vi på LinkedIn och Facebook.

På Facebook brukar vi lägga vi upp aktuella händelser, LIA-plats besök, studiebesök på företag, utbildningsmässor mm. (Under pandemin gör vi av förklarliga skäl inga studiebesök i grupp och närvaron på Facebook är därför något lägre för tillfället.)

Klicka här för att komma direkt till vår Facebooksida

På LinkedIn knyter vi kontakt med aktuella företag, studerande och alumner.

Klicka här för att komma direkt till vår sida på LinkedIn