LIA lärande i arbete, praktik

Teori + praktik = jobb. Utbildningarna på Yrkeshögskolan Kungsbacka innehåller skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna varvar teori och praktik ute på en arbetsplats. De flesta av våra studerande väljer anställningar i Halland, Göteborg eller andra delar av Västra Götaland.

Praktik i arbetslivet, LIA

Det finns många fördelar med LIA i utbildningen. Redan under studietiden får alla studerande möjlighet att ta reda på vad yrket innebär och testa det innan när de är färdiga med utbildningen. I de bästa fallen kan LIA-platsen leda till anställning.

Alla studerande på Yrkeshögskolan Kungsbacka har en eller flera kurser som heter Lärande i Arbete (LIA). Utbildningen kan innehålla en, två eller tre LIA-perioder. Längden på perioderna varierar från 7 till 20 veckor.

Utbildning ht20 vt21

CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast
start ht 2019

Vecka 43-1 Vecka 11-22
Redovisningskonsult start ht 2019 Vecka 44-53 Vecka 9-20

LIA-perioderna kan komma och ändras beroende på beslut av respektive utbildning ledningsgrupp.