LIA lärande i arbete, praktik

Teori + praktik = jobb. Utbildningarna på Yrkeshögskolan Kungsbacka innehåller skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna varvar teori och praktik ute på en arbetsplats. De flesta av våra studerande väljer anställningar i Halland, Göteborg eller andra delar av Västra Götaland.

Praktik i arbetslivet, LIA

Det finns många fördelar med LIA i utbildningen. Redan under studietiden får alla studerande möjlighet att ta reda på vad yrket innebär och testa det innan när de är färdiga med utbildningen. I de bästa fallen kan LIA-platsen leda till anställning.

Alla studerande på Yrkeshögskolan Kungsbacka har en eller flera kurser som heter Lärande i Arbete (LIA). Utbildningen kan innehålla en, två eller tre LIA-perioder. Längden på perioderna varierar från 7 till 20 veckor.

Utbildning ht18 vt19 ht19 vt20
Automation och robotingenjör
start Ht 2017
  Vecka
10-20
   
Byggprojektör CAD/BIM
start ht 2017
Vecka 39-50 Vecka 9-20    
CAD-konstruktör produktutveckling/
Mekanik start ht 2017
Vecka 45-52 Vecka 13-21    
CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast start ht 2018   Vecka 8-11 Vecka 45-52 Vecka 11-22
Hiss- och rulltrappstekniker
start ht 2018
Vecka 46-48 Vecka 14-23    
Redovisningskonsult start ht 2017 Vecka 38-47  Vecka 10-19    
Redovisningskonsult start ht 2018    

Vecka 40-49

Vecka 10-19