Jobb efter utbildningen

Yrkeshögskolan Kungsbacka har en mycket hög andel av sina studerande i arbete vid examen. Vårt mål är självklart alltid 100% i anställning.

Enligt en rapport från Myndigheten för yrkeshögskolan har 93 procent av de som examinerades fått jobb ett år senare. På Yrkeshögskolan i Kungsbacka är målsättningen att hundra procent ska få jobb efter avslutad utbildning. Något vi lyckats mycket väl med inte minst tack vare det nära samarbetet med arbetslivet.

Utbildningar med efterfrågan

De utbildningar som Yrkeshögskolan erbjuder är formade utifrån arbetslivets behov. Utbildningarna leder till en specifik yrkesroll vilket gör att du som studerande ofta snabbt kan komma ut i arbete. Samtliga utbildningar som Yrkeshögskolan i Kungsbacka erbjuder leder till yrken med stor efterfrågan.  

Nära samarbete med arbetslivet

Yrkeshögskolan Kungsbacka arbetar målinriktat med workshops, CV, personliga brev, nätverkande och studiebesök för att de studerande ska kunna knyta viktiga kontakter på arbetsmarknaden redan under studietiden. Utbildningarna varvar teori och praktik ute på en arbetsplats. Alla studerande har en eller flera kurser som heter Lärande i Arbete (LIA). Det innebär att du gör praktik ute på en arbetsplats. I vissa fall leder LIA-platsen även till anställning när den studerande är klar med sin utbildning.

Hög andel i rätt jobb

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans rapport är andelen examinerade som upplevde att arbetet helt eller till största delen stämde med utbildningen 68 procent.  Knappt 10 procent angav att deras arbete inte alls motsvarade utbildningen. Detta i kombination med ökad kännedom och vilja hos arbetsgivarna att rekrytera från bland annat yrkeshögskolan, men också prova andra rekryteringsvägar än de traditionella, har skapat ett gott läge för den som utbildat sig via Yrkeshögskolan.

Läs gärna mer om anställningsgraden från yrkeshögskolorna i Sverige här.