Yrkeshögskoleutbildningar berättigar till CSN studielån och bidrag

Hur du ska få ihop din ekonomi under tiden du studerar är en viktig del när du planerar dina studier och Yrkeshögskoleutbildningar är studiemedelsberättigade via CSN.

Studiemedel

Från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Den övre åldersgränsen är 54 år, med vissa undantag.

Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Från och med det år du fyller 25 år kan du även få ett högre bidrag för studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan beviljas studiemedel för en studieomfattning på 50, 75 eller 100 procent. Ansökan om studiemedel görs hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Tänk på att du som studerande måste uppfylla kraven för studieresultat för att behålla ditt studiestöd.

För att räkna ut antal yh-poäng är det 5 yh poäng x antal veckor.

Yh-poäng

Om du har ej avslutade studier från Högskola, Universitet eller annan Yrkeshögskoleutbildning, innan du påbörjar någon av våra utbildningar, blir ditt CSN bidrag/lån fördröjt. Högskolepoäng räknas om med 1,5 för att få fram hur många veckor heltidsstudier det motsvarar i Yh poäng. 

Till exempel: Du har 10,5 högskolepoäng som du inte har uppnått. 10,5/1,5 = 7. Du ska läsa 7 veckor heltid på utbildningen innan skolan kan lämna ett intyg till CSN.

 

Utbildning CSN period
CAD-konstruktör Mekanik/Plast, start 2019

2019-09-02 – 2020-05-29, 195 yhp

2020-08-17 – 2021-05-28, 205 yhp

CAD-konstruktör Mekanik/Plast, start 2020

2020-08-31 – 2021-06-04, 200 yhp

2021-08-23 – 2022-05-27, 200 yhp

Redovisningskonsult/rådgivare, start 2019

2019-09-02 – 2020-06-12, 205 yhp

2020-08-17 – 2021-05-28, 205 yhp

Redovisningskonsult/rådgivare, start 2020

2020-08-31 – 2021-06-11, 205 yhp

2021-08-16 – 2022-05-27, 205 yhp

 Kontakta gärna

Yrkeshögskolan Kungsbacka
0300-83 44 15
yrkeshogskolan@kungsbacka.se