Antagning och ansökan

Här kan du läsa mer om hur antagningen till Yrkeshögskolan går till och hur du ansöker via webben.

Antagning

Förutsatt att du uppfyller utbildningens behörighetskrav har du goda chanser att bli antagen. 

Är det fler behörigt sökande än utbildningsplatser sker urvalet till utbildningsplatserna genom lottning. Det som lottas fram blir erbjuden plats till utbildningen och resterande placeras på reservlistan.

Om en person tackar nej till erbjuden utbildningsplats blir den som står först på reservlistan tillfrågad. Reservantagning sker fram till två veckor efter utbildningen har startat.

Ansökan

Ansökningsperioden är 17 januari - 17 maj 2020. Du ansöker via webbansökan.

Ansökan för enstaka kurser från utbildningarna CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast och Redovisningskonsult är öppen. Sista ansökaningsdag är invidivuell för varje kurs.

Till ansökan bifogar du inscannade eller fotograferade betyg från gymnasiet, högskola eller universitet. Ditt namn och personnummer måste vara väl synligt samt betyg i kurserna. Vi godkänner inte skärmdumpar från Antagning.se

Tänk på att du kan göra en ansökan med högst 4 olika utbildningar (kurspaket). Det går inte att göra prioriteringsordning i din ansökan.

Bifoga intyg/betyg från arbetsgivaren där det tydligt framgår att intyget avser dig, din anställningsperiod, dina arbetsuppgifter och på vilket företag det gäller.

Vi behandlar alla inkomna ansökningar löpande under ansökningsperioden. 

Du ansöker via webblänken

Viktiga datum

17 maj Sista ansökningsdatum
12 juni Besked om erbjuden plats
21 juni Sista kompletteringsdag
28 juni Sista svarsdag på erbjuden plats

 

                
    

                
              

Kontakta gärna

Yrkeshögskolan Kungsbacka
0300-83 44 15
yrkeshogskolan@kungsbacka.se