Behörighet

Du kan antas på betyg, arbetslivserfarenhet/reell kompetens eller genom den så kallade 20-procentsregeln.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning har den som:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Särskild behörighet

Samtliga utbildningar på Yrkeshögskolan Kungsbacka har särskilda förkunskaper. Läs under respektive utbildning vilka särskilda förkunskaper som gäller.

Reell kompetens - validera dina erfarenheter

Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig till en utbildning eller för att tillgodoräkna dig delar av en utbildning.

Så här går du vidare, även utan betyg

Har du kunskaper och kompetenser som du vill använda för att bli behörig till en utbildning men saknar formella betyg? I så fall kan du validera dina kunskaper och kompetenser. 

Validering består av både kompetenskartläggning och kompetensbedömning. Att genomföra validering inom yrkeshögskolan innebär att man identifierar, värderar, dokumenterar och erkänner reell kompetens. Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats.

Forumlär för kompetenskartläggning finns nedan. Kompetenskartläggningen används av Yrkeshögskolan Kungsbacka för att göra en bedömning om du kan bli behörig till sökt utbildning även om du saknar formella betyg. Det är du som studerande som ansvarar för att fylla i kompetenskartläggningen och bifoga eventuella betyg, intyg, certifikat m.m. i din ansökan på vår ansökningswebb Alvis.

Formulär för kompetenskartläggning

20-procentsregeln

”20-procentsregeln" (3 kap 4 §) i förordningen om yrkeshögskolan är en möjlighet att som anordnare anta en sökande som:

  1. inte uppfyller behörighetskraven (3 kap 1 §),

  2. har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska och inte har de kunskaper i svenska som behövs (3 kap 2 §) och/eller

  3. inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven (3 kap 3 §)

”20-procentsregeln” betyder att skolan kan anta ett antal sökande som motsvarar högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning som saknar de särskilda förkunskaperna om de kan tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. En sökande som förklaras behörig enligt denna regel ska sedan delta i urvalsprocessen som alla andra behöriga sökande.

Kontakta gärna

Yrkeshögskolan Kungsbacka
0300-83 44 15
yrkeshogskolan@kungsbacka.se