Bygg- och anläggningsprojektör CAD/BIM

Utbildningen riktar sig till dig som vill lär dig utföra bygg- och anläggningstekniska konstruktioner i 3D-program. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en teknisk revolution som har förändrat byggindustrin.

Utbildningen är inställd för start höstterminen 2021

Heltidsstudier 2 år
400 Yh-poäng

Ansök här 

Yrkesroll

Med hjälp av BIM går det att skapa en digital modell av en byggnad, fastighet och infrastruktur som innehåller all relevant information i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Den tredimensionella modellen låter dig visualisera design och funktionalitet, förutsäga kostnader, undvika kollisioner och analysera klimat och prestanda.

Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta som CAD-konstruktör/projektör, VDC-specialist eller BIM-samordnare inom bygg- och anläggningsbranschen.

Nära verkligheten

Utbildningen varvar teori och praktik genom att en tredjedel av utbildningstiden är ute i arbetslivet. Här fördjupar och utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du skapar kontakter och lär känna branschen. De CAD-system som vi och företag i vår omgivning arbetar med är Revit, Tekla, Civil 3D, AutoCAD Mep och NavisWorks.

Kursbeskrivningar

Utbildningens delkurser hittar du här

Behörighet och förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskild behörighet 
Lägst betyg E/G/3 eller motsvarande kunskaper i följande kurser:

Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2
Matematik 2c
Cad 1

Har du grundläggande behörighet men saknar någon av kurserna inom de särskilda förkunskaperna kan du läsa dessa kurser genom Vuxenutbildningen. I kurskatalog för Vuxenutbildning i Kungsbacka kommun kan du hitta vilka aktuella kurser som finns.

Mer information om Vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun hittar du på deras hemsida.

Ansökan

Läs mer om antagning och ansökan här

Kontakta gärna