Ljushårig tjej ler.

CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast - start höst 2018

Utbildningen riktar sig till dig som tycker om problemlösning och vill arbeta med produktutveckling i 3-dimensionell datormiljö. Tyngdpunkten ligger på användandet av avancerade CAD-system, men du får också en grundläggande förståelse för konstruktionsteknik och design.

De CAD-system som vi och företag i vår omgivning använder är CATIA V5, Creo och Inventor. Efterfrågan från branschen av kompetens inom plast och kompositer har aldrig varit så stor som nu. Plast som konstruktionsmaterial är popuärt eftersom det är lätt och kan formas nästa hur som helst. Det är också enkelt och kostnadseffektivt att bearbeta.

Nästa utbildningsstart september 2018

Heltidsstudier 2 år
400 Yh-poäng

Yrkesroll

En CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast arbetar främst med produktutveckling på teknikkonsultföretag inom verkstads- och fordonsindustrin. En CAD-konstruktör har en mycket central roll i produktutvecklingsfasen. CAD har också en framträdande roll i omställningen till digitaliseringen inom branschen. Utbildningen kan även leda till andra yrkestitlar som exempelvis maskiningenjör, maskintekniker, konstruktör - mekanik.

Efterfrågan

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen som ser ett stort kommande behov av CAD-konstruktörer. Flertalet av våra studerande har fått anställning som CAD-konstruktörer på teknikkonsultbolag, till exempel ÅF, Semcon och Alten. Kvinnliga CAD-konstruktörer är speciellt eftertraktade av branschen. Målsättningen med utbildningen är att 100% ska få jobb.

Nära verkligheten

I utbildningen ingår företagsförlagd praktik, LIA. Här fördjupar och utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du skapar kontakter och lär känna branschen. 

Kursbeskrivningar

Utbildningens delkurser hittar du här

Samarbetspartners

Alten, Conmore Ingenjörsbyrå, Delphi Automative Sweden AB, Engineering Partner AB, ESSIQ, FlexQube, Polymercentrum Sverige, Semcon, Veprox, Volvo Trucks, ÅF.

Behörighet och förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, samt lägst betyg G / E eller motsvarande kunskaper i följande kurser:

Svenska B / Svenska 2
Matematik B / Matematik 2*
Fysik A / Fysik 1*
CAD A / CAD 1* eller Konstruktion A / Konstruktion 1

* Om du saknar betyg i matematik 2, fysik 1 eller CAD 1 kan vi erbjuda preparandkurser som motsvarar dessa kunskapsmoment och som ger dig möjlighet att bedömas behörig till utbildningen.

Ansökan

Utbildningen startar hösten 2018. Ansökningsperiod startar 15 februari och pågår till 2 maj.

Restplatser finns på utbildningen CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast, utbildningen är öppen att ansöka. Du ansöker via webblänken

Läs mer om antagning och ansökan här

Vår partnerskola Campus Mölndal

Hittar du inte den utbildning du söker här på Yrkeshögskolan i Kungsbacka kanske du gör det på vår partnerskola Campus Mölndal. Till hösten 2018 erbjuder de utbildningarna Moln- och virtualiseringsspecialist, Java- och webbutvecklare, IT projektledare, Aktiveringspedagog inom LSS och Specialiserad studiehandledare på modersmål. Läs mer här

Kontakta gärna