CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast - start höst 2019

Utbildningen riktar sig till dig som tycker om problemlösning och vill arbeta med produktutveckling i 3-dimensionell datormiljö. Tyngdpunkten ligger på användandet av avancerade CAD-system, men du får också en grundläggande förståelse för konstruktionsteknik och design.

Nästa utbildningsstart september 2019.

Heltidsstudier 2 år
400 Yh-poäng

Ansök här

Yrkesroll

 CAD-konstruktören har en mycket viktig roll i produktutvecklingsfasen på teknikkonsultföretag inom verkstads- och fordonsindustrin. Utbildning kan även leda till andra yrkestitlar så som, Mechanical designer, Maskinkonstruktör, Produktutvecklare, Konstruktör mekanik eller Projektledare inom teknik- och tillverkningsområdet.

Efterfrågan

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen som ser ett stort kommande behov av yrkesrollen. Flertalet av våra studerande har fått anställning som CAD-konstruktörer på teknikkonsultbolag, till exempel ÅF, Semcon och Alten. Kvinnliga CAD-konstruktörer är speciellt eftertraktade av branschen.

Nära verkligheten

Utbildningen varvar teori och praktik genom att en tredjedel av utbildningstiden är ute i arbetslivet. Här fördjupar och utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du skapar kontakter och lär känna branschen. De CAD-system som vi och företag i vår omgivning arbetar med är CATIA V5, Creo, Solid Works och Inventor.

Exempel på samarbetspartners

Semcon, ÅF, Alten Sweden, Engineering Partner, CEVT, Volvo Car Corporation, Volvo AB, Geely Design, Essiq, Conmore ingenjörsbyrå, Altran, Consat, Saab Electronic Defence Systems, GOT design, Veprox, Certex, Pritec Vaculyft, TAWI.

Kursbeskrivningar

Utbildningens delkurser hittar du här

Behörighet och förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskild behörighet
Lägst betyg G/E eller motsvarande kunskaper i följande kurser:

Svenska B / Svenska 2
Matematik B / Matematik 2c*
Fysik A / Fysik 1a*
CAD A / CAD 1* eller Konstruktion A / Konstruktion 1

* Saknar du betyg i Matematik 2c, Fysik 1a eller CAD 1 kan vi erbjuda preparandkurser som motsvarar dessa kunskapsmoment och som ger dig möjlighet att bedömas behörig till utbildningen.

Ansökan

Utbildningen startar hösten 2019. Ansökningsperiod startar 2 januari och pågår till 16 april.

Läs mer om antagning och ansökan här

Kontakta gärna