Redovisningskonsult/rådgivare

Utbildningen väder sig till dig som är intresserad av att arbeta som redovisningskonsult men också som rådgivare. Utbildningen innehåller också affärsjuridik, budgetarbete och verksamhetsstyrning.

Nästa utbildningsstart september 2019

Heltidsstudier 2 år
410 Yh-poäng

Yrkesroll

Rollen som redovisningsekonom har förändrats de senaste åren med digitalisering och krav på medarbetare som kan hantera ny programvara. Hos oss läser du bland annat Digital Transformation för breddad förståelse av utvecklingen. Med en utbildning hos oss kommer du vara eftertraktad på denna nya marknad. 

Efterfrågan

Stora pensionsavgångar och ett gynnsamt affärsklimat har gjort att efterfrågan på redovisningsekonomer har ökat och även medfört nya roller inom området så som redovisningskonsulter och rådgivare. 

Nära verkligheten

Utbildningen varvar teori och praktik och en del av utbildningstiden är ute i arbetslivet. Här fördjupar och utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du skapar kontakter och lär känna branschen. 

Kursbeskrivningar

Utbildningens delkurser hittar du här

Behörighet och förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt betyg E/G/3 i följande kurser: 

Ekonomiprogrammet
Matematik 2b, 100 p
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
Företagsekonomi 1, 100 p

Förkunskaperna i matematik är növändiga för att kunna tillgodogöra sig utbildningen inom kalkylerings- och beräkningsavsnitten. Förkunskapskravet i företagsekonomi är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig begreppsterminologin och de ekonomiska resonemangen i utbildningen. 

Ansökan

Utbildningen startar hösten 2019. Ansökningsperiod startar 29 januari och pågår till 16 april.
Läs mer om antagning och ansökan här