Hiss- och rulltrappstekniker

I utbildningen till Hiss- och rulltrappstekniker får du lära dig att installera, modernisera och reparera hissar och rulltrappor. Yrket innebär att du får ett fritt och omväxlande arbete där teknisk kunskap varvas med mycket kundkontakt.

Nästa utbildningsstart september 2019.

Heltidsstudier 1 år
200 Yh-poäng

Ansök här

Yrkesroll

Efter avslutad ubildning kan du arbeta som hisstekniker, rulltrappstekniker, servicetekniker för hissar och rulltrappor. I ditt arbete är du mycket ute på fältet och reparerar och installerar hissar och rulltrappor.

Efterfrågan

Branschen är i stort behov av utbildade hiss- och rulltrappstekniker med modern kompetens som snabbt kan komma in i jobbet. Målsättningen med utbildningen är att 100% ska få jobb.

Nära verkligheten

I utbildningen ingår företagsförlagd praktik, LIA. Här fördjupar och utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du skapar kontakter och lär känna branschen.

Utbildningen

Engelska är det naturliga språket att använda i branschen då många av de stora företagen har engelska som koncernspråk. Därför ingår en hel del engelskspråkigt material i kurserna.

Kursbeskrivningar

Utbildningens delkurser hittar du här

Behörighet och förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskilda förkunskaper

Minst betyget betyg E/G/3 i följande kurser:

Mät- och reglerteknik, 100 p
Mät- och styrteknik, 100 p
Praktisk ellära, 100 p
Elektromekanik, 100 p
Mekatronik 1, 100 p

eller

Praktisk ellära, 100 p
Elinstallationer, 200 p
Elektromekanik, 100 p
Mekatronik 1, 100 p

Saknar du betyg i de särskilda förkunskaperna kommer vi att erbjuda dig preparandkurs som motsvarar kunskapsmoment ur kurserna och som ger dig möjlighet att bedömas behörig till utbildningen.

Ansökan

Nu är det öppet för sena ansökningar till utbildningen Hiss- och rulltrappstekniker. 

När du gör en sen ansökan till en utbildning hos Yrkeshögskolan Kungsbacka hamnar du på en reservlista över sena ansökningar. Reservlistan över sena ansökningar går i ansökningsordning, den som sökt först hamnar först på reservlistan. Skulle det finnas plats kvar på utbildningen erbjuds platsen till den som står först på reservlistan, förutsatt att personen har både de grundläggande- och särskilda förkunskaperna som krävs för utbildningen.

Läs mer om antagning och ansökan här

Kontakta gärna